Sosyal Demokrasi Derneği Danışma ve Bilim Kurulu toplandı

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) Danışma Kurulu ve Bilim Kurulu üyeleri dernek genel merkezinde toplandı.

SDD Tüzüğü uyarınca, Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve “Sosyal Demokrasi ve Türkiye” üzerine toplumsal çalışmalar yapmış 10 uzmandan oluşan Danışma Kurulu ile yine Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 10 bilim insanından, Türkiye’nin sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak ve yönetime önerilerde bulunmak üzere oluşturulan Bilim Kurulu, yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi.

SDD Genel Başkanı Sami Doğan başkanlığında, yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda, derneğin yeni dönem perspektifi doğrultusunda yapılacak çalışmalar ele alındı. Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeler ışığında görüş, öneri ve tespitler iletildi.

Ekim ayında tekrar bir araya gelecek olan SDD Danışma ve Bilim Kurulu, önümüzdeki dönem çalışmalara ilişkin öneriler geliştirecek.

     SDD Bilim Kurulu Üyeleri:                                               SDD Danışma Kurulu Üyeleri:

     Prof. Dr. Ayşe AYATA                                                            Altan ÖYMEN

     Prof. Dr. Cemal TALUĞ                                                        Ercan KARAKAŞ

     Prof. Dr. Sencer AYATA                                                        Gülsün BİLGEHAN

     Prof. Dr. Oğuz OYAN                                                           Hikmet ÇETİN

     Prof. Dr. Serpil SANCAR                                                      Mehmet URAL

     Prof. Dr. Sibel KALAYCIOĞLU                                              Erol TUNCER

     Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR                                                           Perihan SARI

     Doç. Dr. Mustafa ŞEN                                                         Hikmet TEPE

     Dr. Bülent İLİK                                                                     Serdar KENDİR

     Yusuf IŞIK                                                                            Yunus EMRE

Yorum yapın