‘Seçim sonuçları neşe ve huzuru; geleceğe dair umutları artırmaktadır’

Sosyal Demokrasi Derneği olarak, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere kaleme aldığımız metnimizi oluşturmadan önce, öncelikle birlikteliğe en çok ihtiyacımız olan içinde bulunduğumuz zorlu dönemi aşmak anlamında olumlu bir iklime zemin oluşturan ve halkımızın değerler bütünü içerisinde yer alan bayramınızı kutlarız.

31 Mart seçimi, 21 yıllık AKP iktidarının kutuplaştırma stratejisinin uygulamada olduğu ve ekonomik sıkıntıların zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşti.

Genel seçimde ülke yönetimini yeniden elde eden AKP’nin, toplumda yarattığı eşitsizlikler ve özellikle gelir dağılımında ortaya koyduğu dengesizlikler nedeniyle ve halkımızın kendilerine sunduğu krediyi halk yararına kullanmakta isteksiz ve yetersiz davranması sonucunda, yerel seçimde sert bir ihtarla yüzleşmek zorunda kaldığını gözlemledik.

Seçim sonucunda da demokrasilerin güzelliklerini yaşatırcasına, yerel yönetimlerin büyük bölümünü muhalefete teslim eden bir halkla karşılaştık.

Sosyal demokrasi düşüncesinin siyasi partileri açısından değerlendirdiğimizde ise sosyal demokrat Cumhuriyet Halk Partisi’nin; 30 büyükşehirden 14’ünü, 51 il belediyesinden 21’ini, 922 ilçe belediyesinden 337’sini kazandığını gördük.

Nüfus verileri ve ekonomik veriler açısından baktığımızda da; nüfusun %73,59’unu kapsayan bir coğrafyanın CHP yönetimine geçtiği, ihracatın %79’unun gerçekleştiği, gayrı safi yurt içi hasılanın da %74’ünün oluştuğu bölgelerin tamamının CHP yönetiminin sahip olduğu alanlarda yer aldığını belirledik.

Geçmiş deneyimleri dikkate aldığımızda kazanılan belediyelerin, sağlıklı bir şekilde; şeffaf, hesap verebilir, halkçı bir anlayışla, kent rantının kent halkının hizmetine sunulmasını önceleyen bir planlama yaklaşımıyla yönetilmesinin sağlanması gerektiğini, bunun için gereken tüm denetim mekanizmalarının bir an önce oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu, aksi taktirde ileride hüsranla karşılaşılacağını hatırlatma görevimizi de yerine getirmek isteriz.

Bu gözle baktığımızda, geçmişte başarıyla uygulanan, kapsayıcı sosyal demokrat belediyecilik örneklerinin, 31 Mart seçiminde elde edilen yerel yönetim birimlerinde daha da geliştirilerek uygulanması durumunda, 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve olası erken veya 2028 genel seçim sürecinde sosyal demokrasi düşüncesinin iktidara taşınacağını bugünden öngörebiliriz.

Gerçekleşen seçim sonuçlarının, bir yandan toplum yaşamına getirdiği neşe ve huzuru gözlemlerken, bir yandan da geleceğe dair yarattığı umudu hep birlikte yaşadık, yaşıyoruz.

Bu vesileyle, umutlarımızın yeniden yeşerdiği bugünlerde, aydınlık ve güzel bir geleceği hep birlikte yapılandırmak üzere tüm enerjimizle çalışacağımızı ve mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğimizi, değerli kamuoyu ile  paylaşıyoruz. Esen kalın.

Saygılarımızla,

Sami Doğan

Genel Başkan

Yorum yapın