SDD-B-ATESILYAS

Ekonomi notları

Hukukun üstünlüğünü ve demokratik yönetimi sağlamadan, bozulan sosyal uyumu, enflasyonu ve geçim sorununu çözmeden toplumsal barışı sağlamak olanaksız.