TOPLUM SAĞLIĞI HAK TEMELLİ OLACAK

Sosyal Demokrasi Derneği Sağlık Politikalarını İnceliyor.
TOPLUM SAĞLIĞI HAK TEMELLİ OLMALIDIR

Derneğimiz tarafından düzenlenen “Sosyal Demokrasi ve Sağlık Politikaları” etkinliği, CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Aylin Yaman’ın konuşmacı olarak katılımı ile düzenlendi. Panelde konuşan Dr. Aylin Yaman, Sosyal Demokrat bir yönetimde sağlık politikalarının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi vererek, “Toplum sağlığı, her bir bireyin sağlık hizmetlerine zorlanmadan ve tam tanıları konularak ulaşması ile mümkündür. Ancak, ülkemizde bugün gelinen noktada, on milyona yakın vatandaşımız bırakın hizmet almayı, sağlık hizmetlerine erişemiyor bile. Biz toplum sağlığının hak temelli olduğu, herkesin kolayca ve hiç zorlanmadan sağlık hizmetlerine erişebileceği bir düzen için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Yaşanan Covid-19 pandemisi ardından değişkenlik gösteren sağlık politikalarının Türkiye’ye getirisinin ağır olduğunu belirten Dr. Aylin Yaman, “Kişisel hak ve özgürlükleri temel alan Sosyal Demokrasi, daima, temel bir hak olan, sağlığa ulaşım hakkını savunur. Bu nedenledir ki son yıllarda, sadece, ihtiyaç ve muhtaçlık temelli kurgulanan sağlık hizmet sunumunu, toplum sağlığı ve hak temelli kurguya dönüştürmek zorundayız. Ancak o zaman, sağlıklı bir toplumu oluşturup, hastalanmadan, sağlıklı bir yaşam döngüsünü sağlayabiliriz. Giderek artan yaşlı nüfus, artan kronik hastalık yükü, yoksullaşan toplum, çevre kirliliği, iklim krizi ve gıda güvenliğinde yaşanan sorunlar, bu kurguyu zorunlu kılmakta, aktif ve sağlıklı yaşam için düzgün bir sağlık sistemi gerektirmektedir. Bunun için, evrensel sağlık hizmet sunumu kriterleri, uluslararası standartlar ve bilimsel yöntemlerle, mutlaka hak temelli bir sağlık sistemini kurmalıyız” diye konuştu.

Yorum yapın