Anayasal Düzeni Savunma Çağrımızdır

ANAYASAL DÜZENİ SAVUNMA ÇAĞRIMIZDIR!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin milletvekili Ş. Can Atalay ile ilgili aldığı karar, yargı eliyle Anayasal düzene karşı darbe niteliğindedir.

Millet adına hukukun üstünlüğünü ve Anayasal düzeni korumakla yükümlü bir yargı organının, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının bağlayıcı olduğunu öngören emredici anayasa hükmüne uymama ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı tam bir sorumsuzluk örneğidir.

Anayasa Mahkemesi’ni ve yargı organları arasındaki işlevsel ilişkiyi yok sayan bu karar kabul edilemez.

Toplum olarak bir arada yaşama irademizi temellerini sarsmaya ve yurttaş ve sivil kurumlar olarak sahip olduğumuz temel hak ve özgürlüklerimizi güvencesiz bırakmaya yönelik bu girişime karşı başta TBMM olmak üzere tüm yüksek yargı organlarını ve siyasi partileri gereğini yapmak üzere göreve çağırıyoruz.

Yorum yapın