SDD Birleşik Kamu-İş Sendikasının Olağan Genel kuruluna katıldı

Birleşik Kamu-İş 5. Olağan Genel Kurulu, 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Delegeler Birleşik Kamu-İş Merkez yönetimini, denetim ve disiplin kurullarını belirlemek için bir araya geldi. Birleşik Kamu-İş Sendikasının Olağan Genel kuruluna Sosyal Demokrasi Derneği adına saymanımız Erdal Güreş katılarak, derneğimizin dayanışma mesajlarını iletti.

Yorum yapın