images

  5 Kasım 2019


Sosyal Demokrasi Derne
ği 12 Mayıs 2002 tarihinde Ankara’da kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin merkezi Ankara, kısaltılmış adı "SDD" dir.


DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda sosyal demokrasinin ülkemiz koşullarında değerlendirilip geniş toplum kesimlerinde yaygınlaştırılmasına ve katılımcı demokrasinin her alanda gelişimine katkı sağlamak için çalışmaktır.

  • Atatürk devrim ve ilkeleri doğrultusunda Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmak;
  • Laik demokratik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve sosyal hukuk devleti anlayışına sahip çıkmak, bireyin ve toplumun aydınlanması ve güçlendirilmesi için çalışmak;
  • Uluslararası ilişkilerde ulusal yararları ve ulusal egemenliği gözetmek;
     Yobazlığa, ırkçılığa, toplumsal kirliliğe, şiddete karşı çıkmak, çevreyi koruma bilincine sahip olmak.
  • Laik demokratik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı, eksiksiz bir demokrasi ve sosyal hukuk devleti anlayışına sahip çıkmak, bireyin ve toplumun aydınlanması ve güçlendirilmesi için çalışmak;

YAZAR HAKKINDA BİLGİ

SDD

SDD

Sosyal Demokrasi Derneği

YAZARIN DİĞER YAZILARI