images

  24 Mart 2021

İstanbul Sözleşmesi, TBMM’de 24 Kasım 2011’de 6251 Sayılı Yasayla, tüm partilerin oybirliği ile kabul edilen ve yasalaşan bir sözleşmedir. Ülkemizin ilk imzacısı olduğu, kadınların, çocukların ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan, şiddet mağdurlarının korunmasını ve rehabilitasyonunu öngören, herkesin yaşam hakkını esas alan, ülkemizin yüz akı uluslararası bir sözleşmedir.
Anayasamızın 90.maddesi uyarınca, yürürlüğe giren Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin bu sözleşme, normlar hiyerarşisinde yasaların da üstündedir. Hiç kimse ve organ, kaynağını Anayasa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz (Anayasa madde:6). Bu nedenle, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Kararı ile “feshedilmesi” mümkün değildir. 
İnsan yaşamı ve güvenliği, kişi hak ve özgürlükleri, her türlü siyasi hesaba kurban edilemeyecek kadar önemlidir. 
İstanbul Sözleşmesi, yürürlüktedir ve uygulanmaya devam edecektir. 
Sosyal Demokrasi Derneği olarak, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasının takipçisi olacağız.
Sosyal Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu

YAZAR HAKKINDA BİLGİ

SDD

SDD

Sosyal Demokrasi Derneği

YAZARIN DİĞER YAZILARI