images

  13 Mart 2020

Sosyal Demokrasi Derneği olarak geleneksel hale gelen Stajyer Eğitim Programı bu gün sona erdi.  Katılımcıların sertifikalarını aldığı bu gün hep beraber programı değerlendirdik.

Bu yıl “ Türkiye’de ve Dünya’da neler oluyor?  Sivil Toplum Örgütlerinin Etkisi” olarak belirlenen tema çerçevesinde ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları olan ÇYDD, İYEDER, Mülkiyeliler Birliği, Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği, TEMA ve TESAV’ı yakından tanıdık. Değerli hocalarımızla birlikte insan haklarımızı, Türkiye’de ve Dünya’da ekonomiyi, demokrasiyi, tarım politikalarını, mültecileri, çevre sorunlarını, kente katılımı, savunuculuğu, cinsel ayrımcılığı tartıştık. Proje tasarlamanın ve yazmanın ana hatlarını öğrendik.

Yepyeni ufuklar açan programın oluşumunda ve başarısında katkı sağlayan değerli hocalarımıza, Sivil toplum örgütlerine ve programa katılan gençlere ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Sosyal Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu

 

YAZAR HAKKINDA BİLGİ

SDD

SDD

Sosyal Demokrasi Derneği

YAZARIN DİĞER YAZILARI